MENY


Behöver er förening ekonomiskt stöd?

Pandemin har slagit hårt mot såväl företag som föreningar. Restriktionerna har lättats och kultur- och fritidsenheten vill nu ta reda på hur väl föreningarna återhämtat sig ekonomiskt.

Under hösten och vintern 2020 gjorde kultur- och fritidsenheten en rundringning bland några av kommunens föreningar, för att stämma av hur covid-19 påverkat verksamheten. Det resulterade i ett lokalt, kommunalt coronastöd som söktes av och betalades ut till 16 föreningar. Stödet var ett komplement till de statliga föreningsstöd som då fanns att söka.

– Nu behöver vi kolla av hur föreningarna har återhämtat sig, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Det kan bli en ny sökomgång av coronastödet om det visar sig att behov finns, säger Helena Havela vid kultur- och fritidsenheten.

Hör av er – oavsett behov

Föreningar uppmanas att höra av sig med kortfattad information om nuläget och om behov av ekonomiskt stöd finns. Helena poängterar att de gärna ser att föreningar som inte är i behov av stöd ändå hör av sig med en uppdatering om nuläget.

Meddela oss senast 31 oktober via e-post till: foreningsservice@nordanstig.se

Vi återkommer därefter med information om det blir en andra sökomgång.

Mer information

Helena Havela, handläggare
0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se

 

Närbild på ett grönt golv i en gymnastiksal med texten "Hur mår din förening? foreningsservice@nordanstig.se"