MENY


Påfyllnadsdos för 80-plussare och hemtjänstkunder

Från och med den 4 oktober välkomnas invånare 80 år och äldre samt personer som har hemtjänst till vaccination för en tredje påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat en tredje påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till äldre personer. Orsaken är att skyddet av tidigare vaccindoser försvagas med tiden, och i kombination med fortsatt smittspridning i samhället finns risken att bli svårt sjuk.

Om du är 80 år eller äldre, eller om du har hemtjänst, och det har gått sex månader efter dos två, har du tre möjligheter till vaccination med påfyllnadsdos:

Särskilda boenden och hemsjukvård

Även personer på särskilda boenden och personer med hemsjukvård erbjuds en tredje påfyllnadsdos. Dessa vaccinationer sker utan tidbokning inom den kommunala vården och omsorgen.

Bilden visar en äldre person som håller i en mobiltelefon.