MENY


Stanna hemma eller inte vid symtom i familjen?

Ska barnet gå till skolan/förskolan eller inte om någon i familjen har symtom eller konstaterad covid-19? Det här gäller i vårt län.

På 1177.se/Gavleborg finns uppdaterad information om covid-19 och de rekommendationer som gäller i Gävleborg.

Stanna hemma vid symtom

Barn ska stanna hemma vid symtom på covid-19. Provtagning rekommenderas från förskoleålder, men kan tas på barn från ett år. Är provsvaret negativt kan barnet snabbare återgå till skolan om allmäntillståndet tillåter det. Läs mer om när du ska lämna prov för covid-19.

Barn som fått negativt provsvar

Barn som tagit prov och inte har covid-19 ska stanna hemma till dess att barnet mår tydligt bättre och känner sig friskt.

Barn som fått positivt provsvar

Barn som har konstaterad covid-19 ska vara hemma tills allt av följande gäller:

  • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.
  • Barnet mår tydligt bättre.
  • Barnet har varit utan feber de två senaste dygnen.

Barnet kan fortfarande ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att det blivit friskt.

Barn som inte har lämnat prov

Barn som inte har tagit prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

  • De är helt friska sedan minst två dagar.
  • De har kvar lätta symtom som snuva eller hosta men det har gått minst sju dygn sedan de blev sjuka. De mår tydligt bättre och har varit utan feber de två senaste dygnen.

Barn som bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar

Barn som bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar kan gå till skola/förskola. Var uppmärksam på om barnet får symtom.

Barn som bor med någon som har covid-19

Barn som bor med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma i sju dygn och undvika att träffa andra. Det gäller även om barnet är utan symtom. Räkna från den dag som personen med covid-19 lämnade provet.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.