MENY


Tredje vaccindos rekommenderas vid immunbrist

Patientgrupper över 18 år med allvarlig immunbrist kan från första september 2021 erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19 efter individuell bedömning av behandlande läkare. En extra dos vaccin skulle kunna stärka skyddet hos många med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en extra dos vaccin mot covid-19 kan ges till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Det är den behandlande läkaren som gör bedömningen och Folkhälsomyndigheten som föreslår aktuella patientgrupper.

Rekommendationen riktar sig till hälso- och sjukvården som ansvarar för ordination av den extra dosen till berörda grupper. Rekommendationen gäller personer över 18 år från första september 2021.

Aktuella patientgrupper

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram ett förslag till patientgrupper som kan vara aktuella för en extra dos vaccin. I Sverige uppskattas det röra sig om minst 40 000 personer. Vilka patientgrupper som omfattas av rekommendationen kan komma att ändras när det finns mer kunskap inom området.

Den extra dosen bedöms kunna ges åtta veckor eller senare efter dos två. Den nedre åldersgränsen och intervallet kan komma att ändras allt eftersom kunskapsläget utvecklas.


Bilden visar  hur en person får en spruta i armen.