MENY


Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras. Det är fortfarande viktigt att noga följa de allmänna råden.

Exempel på förändringar från 1 juli

Rådet om att bara umgås i en mindre krets anpassas från den 1 juli. Istället blir rådet att vidta smittskyddsåtgärder om man träffar personer utanför denna krets. Det gör man exempelvis genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tid i små utrymmen.

Råden om att handla ensam och att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort, liksom råden till idrotts- och kulturföreningar. De allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel finns kvar.

Samtidigt försvinner regleringen av öppettider för serveringsställen. Från och med den 1 juli slopas också begränsningen på storlek på sällskap på uteserveringar. Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 1 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Särskilda regler gäller vid evenemang utomhus som delats upp i sektioner.
Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50.

Fortsatt viktigt att följa de allmänna råden

Vi ska alla – vaccinerade eller ej, fortsätta att:

  • stanna hemma och testa oss vid symtom på covid-19
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • hålla avstånd till andra
  • undvika miljöer med trängsel.

Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer detaljerad information om vad som gäller från den 1 juli:


Bilden visar två personer som står i kö i en mataffär.