MENY


Alla över 30 år välkomnas till vaccination mot covid-19

15 juni välkomnas invånare 30-39 år till bokning för vaccination mot covid-19. Personer som är 18-29 år och tillhör riskgrupp kan också fortsätta att boka tid.

Tidbokningen för vaccination mot covid-19 är nu öppen för alla invånare från 30 år och uppåt. Personer som är 18-29 år och tillhör riskgrupp kan också fortsätta att boka tid.

Just nu vaccineras:

  • Personer 30 år och äldre (födda fram till 31 december 1991)
  • Personer 18-29 år i riskgrupp
  • Gravida över 18 år från vecka 12+0
  • Personer som har hemtjänst eller hemsjukvård och personer över 18 år som de bor med
  • Personer i dialysbehandling och personer över 18 år som de bor med
  • Personer som genomgått eller ska genomgå benmärgs- eller organtransplantation och personer över 18 år som de bor med
  • Personer över 18 år med insats genom LSS eller personlig assistans
  • Viss personal i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg
Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.