MENY


Nu finns hjälp att boka vaccinering

Språksvårigheter eller ovana vid teknik ska inte vara ett hinder för att vaccinera sig. Nu startar vi mottagning för att hjälpa kommuninvånare att boka vaccinationer.

Personer födda utomlands, och i synnerhet utanför Europa, är överrepresenterade i covidvården och underrepresenterade när det kommer till att välja att vaccinera sig. Språksvårigheter vid bokning kan vara en förklaring.

Det är viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig mot covid-19. För att hjälpa bland andra personer med annat modersmål än svenska att boka vaccinationstid startar vi nu mottagning i CFL:s lokaler i Bergsjö. Där kommer personal från Arbetsmarknads- och flyktingenheten under ett antal förmiddagar att hjälpa till med bokning via webbplatsen 1177.se eller med telefonbokning.

Information på flera språk

– Vi tog initiativet till en mottagning när det stod klart att utrikesfödda inte i lika hög grad väljer vaccination. Det är frivilligt att vaccinera sig, men med mottagningen ska språksvårigheter eller teknikovana i alla fall inte behöva vara ett hinder, säger enhetschef Bente Sandström.

Information på flera språk har skickats hem till utrikesfödda genom flyktingenheten. Broschyrer om vikten av vaccinering delas också ut vid kontakter mellan kommunen och personer i målgruppen med uppmaningen att välja vaccinering. Bokningshjälpen omfattar bara personer i den åldersgrupp som är aktuell, för närvarande personer från 40 år och uppåt samt personer i riskgrupp.

Till för alla som behöver hjälp

På mottagningen finns personal som pratar engelska, arabiska och somaliska – och såklart svenska. För mottagningen riktar sig inte bara till utrikesfödda. Alla som av olika anledningar inte lyckats boka tid eller som tycker att det verkar krångligt kan kontakta mottagningen för hjälp och stöd.

– Vi blir länken mellan personen som vill boka och sjukvården som ska utföra, säger Bente, som hoppas att många tar chansen och utnyttjar möjligheten.

I första skedet kommer mottagningen att vara igång några förmiddagar vecka 23 och 24, sedan ska insatsen utvärderas. Därefter kan det bli aktuellt med förlängning och eventuellt på alternativa platser om behovet finns.

För att få hjälp behöver besökare ha med sig legitimation, och även bank-id om sådan finns.

Mottagningen på CFL Nordanstig på Södra vägen 8 i Bergsjö, är öppen under dessa tider:

  • Torsdag 10 juni 8.30–12.00
    Fredag 11 juni 8.30–12.00
  • Måndag 14 juni 8.30–12.00
    Tisdag 15 juni 8.30–12.00
    Onsdag 16 juni 8.30–12.00
    Torsdag 17 juni 8.30–12.00

För mer information

Bente Sandström, enhetschef Arbetsmarknadsenheten
0652-363 38, 070-668 35 90, bente.sandstrom@nordanstig.se

Bild på Abdi Khalif och Richard Richardsson framför entrén till CFL i Bergsjö.

Abdi Khalif och Richard Richardsson kommer tillsamans med kollegorna på Arbetsmarknadsenheten att hjälpa till med vaccinationsbokning vid CFL i Bergsjö den här och nästa vecka.