MENY


Nu införs flera lättnader i smittåtgärderna

Efter nästan ett och ett halvt år med pandemin införs nu lättnader i Sverige med målet att smittskyddsåtgärderna kan tas bort helt i höst. Men för att det ska bli möjligt krävs fortsatt försiktighet med distans, handhygien och att vaccinationstakten hålls uppe.

Från och med 1 juni inleds stegvisa lättnader i smittskyddsåtgärderna i Sverige. Även om smittspridningen är fortsatt hög minskar den i takt med att fler vaccinerar sig. Vissa lättnader har också införts tidigare, bland annat möjligheten för unga idrottare att spela enstaka lokala matcher och tävlingar. De lättnaderna har dock inte trätt i kraft i Gävleborg på grund av regionala och hårdare restriktioner. Men samtidigt som nationella lättnader träder i kraft slopas nu även de regionala restriktionerna.

Lättnader i tre nivåer

Lättnaderna sker i tre nivåer utifrån Folkhälsomyndighetens scenarier över smittspridningen månaderna framöver. Nivå 3 som införs 1 juni innebär att

  • Fler personer än tidigare kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som teater och fotbollsmatcher. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas inomhus. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.
  • Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
  • Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.
  • Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader i större utsträckning. Kravet på smittskyddsåtgärder ligger dock kvar för verksamhetsutövaren.
  • Det blir möjligt att gå på restaurang och andra serveringsställen fram till klockan 22.30.
  • Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än åtta personer är även fortsättningsvis otillåtna.

Epidemiska fasen över i höst

I nivå 2 utökas möjligheterna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. En stor skillnad i nåvå 2 gäller antalet deltagare i privata sammankomster, som privata fester i hyrda lokaler där max antalet höjs till 50 icke sittande personer. Vid sittande deltagare ökar antalet till 300 inomhus.

Det är i dag inte möjligt att säga exakt när i tid nivå 2 kan införas.

I Folkhälsomyndighetens scenario är den epidemiska fasen över i september och begränsningarna kan tas bort i vad man kallar nivå 1. Förutsättningen för att det ska kunna ske är att rekommendationerna fortsatt följs. Folkhälsomyndighetens råd kvarstår om att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk samt att fortsätta arbeta hemifrån. Det är också viktigt att tacka ja till att vaccinera sig.

Fortsatt stängt över sommaren

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns detaljerad information om de tre nivåerna och hur de påverkar privatpersoner respektive verksamheter som till exempel näringsidkare.

Sedan flera månader hålls kommunala verksamheter som inte är nödvändiga stängda på uppmaning av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Flera av verksamheterna i vår kommun är under normala omständigheter sommarstängda och kommer mest troligt att hållas fortsatt stängda över sommaren och öppna först i höst.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens plan för att öppna samhället igen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närbild på två fotbollsspelares ben när de kämpar om bollen på grönt gräs.