MENY


FOHM: ”Återgång till normalläge i september”

Folkhälsomyndighetens senaste scenario är ett ljus i pandemimörkret. Fortsätter vaccineringarna enligt planen och efterlevnaden av rekommendationer kan epidemin ha klingat av i början av hösten.

I september 2021 räknar Folkhälsomyndigheten med att den epidemiska spridningen av covid-19 har klingat av i Sverige och att vi då kan återgå till ett normalläge. Bedömningen förutsätter att vaccinationerna fortsätter som planerat och att efterlevnaden av regler och rekommendationer fortsatt är hög.

– Vi vet att det i tider av kris är viktigt att också lyfta fram det positiva och försöka se ljuspunkterna och inte bara förmedla det som kan uppfattas som pekpinnar, säger kommunchef Erik Hedlund.

Redan 1 juni kan successiva lättnader i restriktionerna starta, enligt Folkhälsomyndigheten.

Ljusning även i länet

Även Region Gävleborg och länets smittskyddsläkare ser en ljusning. På torsdagen meddelade de att smittspridningen minskar i alla åldersgrupper i länet och att minskningen är särskilt tydlig i gruppen 60+. Enligt regionen är den troliga orsaken att vaccineringarna fått genomslag i gruppen.

Även regionen betonar vikten av att vi alla fortsätter att följa rekommendationerna, i vårt län även för dem som redan vaccinerats. Efterlevnaden är mycket viktig för att den nedgång som nu startat ska fortsätta.

Det finns emellertid osäkerheter i Folkhälsomyndighetens scenarier för hur läget ska utveckla sig framöver. En är eventuella förekomster av nya virusvarianter, en annan är hur spridningen i ovaccinerade grupper ser ut. Bägge kan komma att påverka Folkhälsomyndighetens bedömning.

Insatser för ökad vaccinering

– Utlandsfödda har som grupp en lägre vaccinationstäckning. Det är viktigt att vi når den gruppen med information om vikten av vaccin, eftersom de i högre grad drabbats av svår covid och död under pandemin.

Insatser planeras runt om i länet och i vår kommun för att öka vaccinationstäckningen i de underrepresenterade grupperna.

För att inte riskera en ökad smittspridning under tiden som allt fler vaccinerar sig kommer Folkhälsomyndighetens lättnader att ske successivt utifrån en nivåindelning i tre steg. Det är smittspridningen, vaccinationstäckningen och belastningen på vården som definierar nivåerna.

"Fortsätt att vara försiktig!"

Anpassningarna handlar bland annat om maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, både inomhus och utomhus, där exempelvis nivå 3 tillåter 50 sittande deltagare inomhus, nivå 2 medger 300 deltagare och nivå 1 inte har något tak.

– Vi är nog alla ganska trötta på pandemin vid det här laget. De lättnader som Folkhälsomyndigheten nu föreslår kan förhoppningsvis betyda att musik- och andra kulturevenemang i viss mån äntligen kan komma igång. Men det hänger på att vi alla fortsätter att vara försiktiga. Och förstås noga överväger och förhoppningsvis väljer vaccinering, säger Erik Hedlund.

Läs mer om de föreslagna lättnaderna hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En glad kommunchef Erik Hedlund sittande vid ett konferensbord med Gunnar Greibers färgsprakande tavlor i bakgrunden.

Kommunchef Erik Hedlund.