MENY


Lättnader dröjer ännu en tid i Gävleborg

Vi får vänta ytterligare en tid på att genomföra ungdomsmatcher, bedömer smittskyddet. Även lättnaderna för vaccinerade kommer tillsvidare inte att gälla Gävleborg.

De lättnader i rekommendationer som Folkhälsomyndigheten införde vid två tillfällen i april kommer fortsatt inte att gälla i Gävleborgs län. Länets smittskydd väljer att avvakta eftersom smittläget fortfarande är besvärande i en del av länets kommuner.

De lättnader som ännu inte är aktuella handlar om:

  • Ungas möjligheter till enstaka tävlingar eller matcher utomhus
  • Anpassningar av åtgärder för vaccinerade personer
  • Anpassning för vaccinerade personer inom vård och omsorg

Även om smittspridningen totalt sett minskat något i länet som helhet ökar den bland barn och unga i skolmiljön, enligt smittskyddsläkare Shah Jalal. Han uppmanar till att fortsätta att följa rekommendationerna.

En ny bedömning görs om ungefär två veckor.

Läs mer om restriktionerna på regionens webbplats

Så här bromsar vi smittan

  • Umgås bara med de du bor med
  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Tvätta händerna ofta och noga
  • Håll avstånd till andra
  • Arbeta hemifrån om det är möjligt
  • Vaccinera dig när du får möjlighet

Agera alltid smittsäkert

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor. Det är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Närbild på händer som tvättas över ett tvättställ.