MENY


Hårdare rekommendationer kvarstår i länet

Folkhälsomyndighetens lättnader för personer som vaccinerats kommer tillsvidare inte att gälla i Gävleborg. Fortsatt hög smittspridning och högt tryck i vården är orsak till att lokala restriktioner ska gälla ännu en tid.

På grund av den höga smittspridningen i Gävleborgs län kvarstår de förhållningsregler som gällt under en tid i länet. De gäller även dig som redan vaccinerats.

Om någon i familjen har bekräftats smittad med covid-19, eller om du träffat någon i din närhet som bär på smittan kvarstår familjeisolering, även om du som vaccinerats inte har några symtom ska du hålla dig isolerad. Det går emot de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gick ut med den 16 april, men motiveras av hög smittspridning som ger högt tryck på vården. Det är därför viktigt att följa de lokala rekommendationerna från smittskyddet i Region Gävleborg.

– Vi har en hög smittspridning i länet och mycket ansträngt läge inom vården och därmed väntar vi tills vidare med att införa de nya riktlinjerna. När smittspridningen har minskat och smittläget har förbättrats kommer vi att införa de nya rutinerna även här i länet, fram till dess gäller nuvarande rutiner, säger smittskyddsläkare Shah Jalal på Region Gävleborgs webbplats.

Närbild på coronavirus med texten "Nytt om corona" i förgrunden.