MENY


Nedstängning av verksamheter förlängs

Smittspridningen i länet ligger ännu på en hög nivå. Vissa kommunala verksamheter kommer därför att hållas stängda tillsvidare. Behovet av att hålla stängt bedöms efterhand.

Länsstyrelsen, Region Gävleborg och länets kommuner kom på måndagen överens om att fortsätta att hålla icke nödvändiga kommunala och regionala verksamheter stängda. Den tidigare överenskommelsen gällde till och med 7 mars, men förlängs nu tillsvidare.

Öppet för ungas föreningsverksamhet

Det innebär att vår kommunala simhall, idrotts-, och andra träningsanläggningar fortsätter att vara stängda. Undantagna är ungdomar födda 2002 och senare som tillåts träna både inomhus och utomhus i föreningsaktiviteter. Förutsättningen är att distans-, hygien- och övriga rekommendationer för att minska smittspridning upprätthålls.

Den fortsatta stängningen omfattar för Nordanstigs del också Kulturhuset Bergsjögården, Anhörigstödets mötesplats, turistbyrån i Jättendal, dagverksamhet för äldre och daglig verksamhet som till exempel Storgatan Aktivitetscenter.

Undvika resor mellan kommuner

Öppna förskolan och Familjecentralerna hålls också stängda tillsvidare. På Familjecentralerna har endast BVC öppet och där krävs tidsbokning.

Syftet med att samordna stängningarna är att undvika förflyttning mellan kommunerna i länet. Smittspridningen ligger ännu på en hög nivå i länet och det är mycket viktigt att fortsätta att följa de nationella och regionala råden.

Måndagens beslut, som nu också omfattar kommunala konsthallar, saknar slutdatum. Behovet av att hålla stängt kommer att bedömas kontinuerligt.

Bild över simhall med texten "Nytt om corona".