MENY


Två årskurser på distans efter sportlovet

För att bryta eventuella smittkedjor efter sportlovsresor fjärrundervisas Bergsjö skolas sjunde- och åttondeklassare vecka 11. Årskurs 9 har närundervisning som vanligt.

Region Gävleborgs smittskyddsläkare rekommenderar länets kommuner att införa distans- eller fjärrundervisning veckan efter sportloven. Rekommendationen gäller högstadiet och gymnasiet för att bryta smittkedjor som kan ha uppstått i samband med sportlovsresor.

Eleverna i årskurs 7 och 8 på Bergsjö skola fjärrundervisas därför veckan efter sportlovet – vecka 11. Om elever under veckan med fjärrundervisning inte utvecklat symtom på covid-19 kan de återvända till skolan från och med vecka 12.

Ordinarie undervisning från vecka 12

Årskurs 9 vid Bergsjö skola omfattas inte av den tillfälliga fjärrundervisningen, eftersom de arbetar mot ett avgångsbetyg som ligger till grund för deras gymnasieintagning. Elever på Studion och i grundsärskolan närundervisas också som vanligt.

Ordinarie undervisning öppnas som vanligt från vecka 12 under förutsättning att smittspridningen inte ökat.

Smittskyddsläkarens rekommendation gör även undantag för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, såvida inte huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen genom fjärr- eller distansundervisning
  • elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

Smittskyddsläkarens beslut har skett i samråd med Folkhälsomyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se

Pennor på ett kollegieblock.