MENY


Nya skärpta rekommendationer i Gävleborg

Det brittiska muterade viruset sprids snabbt i vårt län. Smittskyddsläkaren inför därför nya skärpta rekommendationer där bland annat utvidgat användande av munskydd ingår.

Spridningen av covid-19 ökar igen i Region Gävleborg. Det finns en stor samhällsspridning av den brittiska mutationen och varianten har visat sig spridas snabbare än icke muterade virus. Andelen muterade virusvarianter har ökat under de fyra sista veckorna och låg på ca 42,8 procent under vecka 7. Antalet smittade personer med behov av sjukhusvård för covid-19 har också slutat att minska. Läget är oroväckande och det är av största vikt att undvika en fortsatt ökning av smittspridningen och en ökad belastning på sjukvården.

Mot bakgrund av utvecklingen har smittskyddsläkaren i Gävleborg, i samråd med Folkhälsomyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län, beslutat att införa nya skärpta regionala rekommendationer:

  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt under längre tid inomhus, inte går att undvika. (Det kan exempelvis handla om arbetsplatser där det är svårt att hålla avstånd. Munskydd bör nu användas hela tiden i kollektivtrafiken – inte bara i rusningstid. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare. Observera att munskydd inte ersätter regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.)
  • Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet i länet, där det bedöms pågå ett större utbrott, rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor.
  • Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas från denna rekommendation. De verksamheter som berörs blir särskilt kontaktade av Region Gävleborg.

Det är nu extra viktigt att följa de tidigare rekommendationerna:

  • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med dem du normalt träffar.
  • Om du träffar andra personer än dem i din mindre krets, bör närhet undvikas. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan.
  • På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.
  • Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
  • Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

De nya skärpta rekommendationerna gäller från och med tisdagen den 23 februari 2021 till och med den 10 mars 2021.

Handskbeklädda händer som tar upp ett munskydd. Banner med texten "Nytt om corona" över bilden.