MENY


Ansökan till kulturkrisstöd öppen

Ansökan är öppen till krisstöd för särskilda behov i kulturlivet med anledning av pandemin. Ansökningsperioden är kort och stöden fördelas av Kulturrådet på uppdrag av regeringen.

Stöd och ansökningsperiod

  • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: bildkonst, museer, litteratur med mera
    Ansökningsperiod: 8 februari–2 mars

  • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: musik
    Ansökningsperiod: 8 februari–4 mars

Vem kan söka?

Bidragen kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet. Bidrag kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse. Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige

Mer information

På Kulturrådets webbplats finns mer information om stöden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilden visar publik på en konsert.

Foto: Vishnu R/Pixabay