MENY


Öppet för tidsbokning för personer 80 år och äldre

Nu kan personer som är 80 år eller äldre boka tid för vaccination mot covid-19. Samtidigt fortsätter vaccinationerna av personer med hemtjänst, hemsjukvård och deras hushållsmedlemmar, samt personal i kommunal vård och äldreomsorg.

Nu kan du som fyller 80 under 2021, det vill säga invånare födda fram till 31 december 1941, boka tid för vaccination. Region Gävleborg har fortfarande mycket begränsat med vaccin och påbörjar därför fas 2 i liten skala med den allra äldsta gruppen.

Åldersgruppen över 80 år läggs därmed till de tidigare priogrupperna i fas 1, som kan fortsätta att boka tid för vaccination. Det gäller personer med hemtjänst och hemsjukvård, personer som de bor tillsammans med samt personal i kommunal vård och äldreomsorg.

Länsinvånare över 80 år kommer att få skriftlig information med posten om vaccinationserbjudandet och hur man bokar vaccinationstid. De som redan vaccinerat sig för att de har hemtjänst eller hemsjukvård kan bortse från erbjudandet.

Respektera prioriteringsordningen för tidbokning

Tillgången på vaccin är begränsad, men alla kommer tids nog erbjudas möjlighet att vaccinera sig mot covid-19. Respektera prioritetsordningen och boka bara tid om du tillhör någon av de prioriterade grupperna. 

  • Du som är 80 år eller äldre (född fram till 31 december 1941)
  • Du som har hemtjänst, eller äldre i hemsjukvård.
  • Du som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Du som har vårdnära arbetsuppgifter i kommunal vård och äldreomsorg.

Boka tid för vaccination mot covid-19 Gävleborg (1177.se ) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.