MENY


Ansökan till kulturkrisstöd öppnar 28 januari

(Uppdaterad 2021-01-27)

Från den 28 januari är ansökan öppen för statliga krisstöd till inställda och uppskjutna kulturevenemang under perioden oktober–december 2020.

Uppdatering 2021-01-27:
Kulturrådet kan inte utlysa krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang än eftersom EU-kommissionens godkännande av statsbidraget dröjer. Det tidigare angivna datumet 28 januari gäller därför inte längre som utlysningsdatum. Kulturrådet inväntar i dagsläget information om när detta stöd kan öppna.

Stödet omfattar evenemang i Sverige som riktat sig till allmänheten och ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19 under perioden 1 oktober–31 december 2020. Riktlinjerna är liknande som för tidigare utlysningar.

Ansökningsperioder

28 januari–16 februari: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang

28 januari–17 februari: scenkonstföreställningar

28 januari–18 februari: konserter

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att fördela två stöd i början av året: det första som annonseras nu till inställda och uppskjutna kulturevenemang och sedan ett stöd till särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin. Det andra stödets ansökningsdatum kommer att utlysas inom kort.

Mer information

På Kulturrådets webbplats finns mer information. Länk till annan webbplats.

Bilden visar publik på en konsert.

Foto: Vishnu R/Pixabay