MENY


Nu kan unga träna i våra hallar igen

(Uppdaterad 2021-01-25) Rörelse är viktigt för folkhälsan. Därför öppnas nu våra idrotts- och simhallar för den yngre åldersgruppen. Förutsättningen är att verksamheten är föreningsledd eller organiserad på annat lämpligt sätt.

Barn födda 2005 eller senare undantas från Folkhälsomyndighetens rekommendationen om att hålla icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda. Den nya rekommendationen omfattar idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter.

Äldre bör träna ute

Det innebär att vi från och med måndag 25 januari öppnar våra kommunalt ägda idrottshallar och badhuset i Bergsjö för organiserad träning för ungdomar födda 2005 och senare. Badhuset är inte öppet för allmänheten.

Beslutet omfattar alltså inte privata idrotts- och träningsanläggningar.

För personer födda 2004 och tidigare gäller att träning bör ske utomhus och i övrigt i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och den tillfälliga pandemilagen.

Träning, oavsett om den sker inne eller utomhus och oavsett åldersgrupp, får bara ske om den kan genomföras utan risk för ökad smittspridning.

Viktigt för folkhälsan

Beslutet att öppna för föreningsledd träning har fattats av kommunens krisledningsgrupp. Barn och ungdomars behov av fysisk aktivitet är viktigt för folkhälsan och det har vägts in. Dagens beslut kan komma att ändras med kort varsel om omständigheterna kräver det.

Föreningar informeras om förändringarna genom kommunens föreningsregister.

Idrott och idrottsanläggningar utanför den kommunala verksamheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om träning för barn och unga på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare
0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se