MENY


Högstadiet närundervisas igen från 1 februari

En kraftigt minskad smittspridning i Nordanstig gör att den partiella distansundervisningen avslutas. Alla högstadieelever kan därmed återgå till närundervisning på skolan från och med 1 februari.

Smittskydd Gävleborg förlänger inte sin rekommendation om distansundervisning för länets högstadieelever. Rekommendationen gällde till och med 24 januari.

Sedan i måndags distansundervisas Nordanstigs sjunde- och åttondeklassare varannan dag. Trots den slopade rekommendationen kommer varannandagsundervisningen för de två årskurserna att pågå januari ut. Från och med måndag 1 februari återgår år 7 och 8 till ordinarie undervisning i skolan.

Årskurs 9 har inte omfattats av distansundervisningen, eftersom de arbetar mot ett avgångsbetyg som ligger till grund för deras gymnasieintagning.

Beredskap för ändrade förutsättningar

Antalet nya fall av covid-19 i vår kommun ligger nu på samma låga nivåer som i början av november och har avtagit dag för dag den senaste tiden.

– Vi har en milsvid skillnad i dag jämfört med den smittspridning vi såg före jul. Det gör att vi känner oss trygga med att bedriva närundervisning igen. Riskerna för smitta under hela skoldagen, inklusive i skoltrafiken, är avsevärt mindre nu, säger utbildningschef Thomas Larsson.

På torsdagsmorgonen betonade också regeringen vid en presskonferens att landets högstadier ska hållas öppna så långt det är möjligt.

Kommunens krisledning följer dagligen smittläget. Skulle utvecklingen förändras kan andra beslut komma att fattas och åtgärder vidtas med kort varsel.

Distansundervisning i högstadiet v. 4

Måndag 25/1
År 7: Distansundervisning
År 8: På skolan

Tisdag 26/1
År 7: På skolan
År 8: Distansundervisning

Onsdag 27/1
År 7: Distansundervisning
År 8: På skolan

Torsdag 28/1
År 7: På skolan
År 8: Distansundervisning

Fredag 29/1
År 7: Distansundervisning
År 8: På skolan

Två pennor på ett block med rutat papper.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
070-281 72 83, thomas.larsson@nordanstig.se