MENY


17 föreningar får stöd

Nu har föreningsstödet som kommunstyrelsen beslutade om för att mildra pandemins negativa påverkan fördelats. 200 000 kronor fördelas på de 17 föreningar som ansökte.

Alla föreningar som sökte har beviljats stöd och det betalas ut inom kort. De beviljade beloppen täcker inte de förluster som föreningarna haft utan ska ses som ett komplement till de statliga stöd som flera föreningar sökt. Det är också ett stöd för att delvis kompensera föreningarnas många egna insatser för att hantera pandemins konsekvenser.

Kultur och fritidsenheten fortsätter att bevaka hur pandemin påverkar föreningarna under 2021.

– Vi uppmanar föreningar till kontinuerlig dialog med såväl oss på kommunen som med de statliga aktörer som erbjuder stöd, säger Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare.

Fördelning av föreningsstödet

Fördelning av föreningsstödet mellan olika föreningar

Förening

Beviljat, kr

Stiftelsen gropgården

2 000

Grängsjö Byalag

5 000

Föreningen Hamnlyckan

4 000

Föreningen gymmix Gnarp

4 000

Bergsjö IF

50 000

BH Alpina

14 000

Bergsjö dansstudio

10 000

Hassela hembygdsförening

5 000

Logen 2274 Dalens ros

14 000

Föreningen Lillbergsgården

4 000

Stocka folkets hus

28 000

Norrfjärns IF

10 000

Bergsjö parkförening

5 000

Ilsbo motorklubb

15 000

Lokalförening 438 Enighet

15 000

Byggnadsföreningen Skogsblomman

5 000

Gnarps ridklubb

10 000

Totalt:

200 000


För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare
0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se

Helena Havela, handläggare av föreningsbidrag
0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se

Information om stöd till föreningar. Länk till annan webbplats.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.