MENY


Varning för telefonbedrägerier mot äldre

En ny typ av bedrägeri har dykt upp när det gäller vaccinationer mot covid-19. Bedragare ringer till äldre och påstår att de är från hemtjänsten och att de ska komma hem och vaccinera. Även äldre i vårt län har blivit uppringda.

Vaccin mot covid-19 är gratis för alla invånare, så syftet med bedrägeriet är inte att sälja vaccin, utan att komma in i bostaden hos de äldre. Bedragare har även uppgett att de äldre kommer att få prata med läkare om vaccinationer och allergier efter besöket, förmodligen i syfte att verka mer trovärdiga.

Telefonsamtal av det här slaget har de senaste dagarna anmälts till polisen i flera regioner, även i Gävleborgs län. Bedragarna frågar om personen de ringer till vill ha vaccination eller inte. Vissa av bedragarna uppger också tid och plats för vaccinationen, förmodligen för att säkerställa att personen inte är hemma.

Region Gävleborg ansvarar för genomförandet av vaccinationerna i länet. Just nu pågår vaccinationer av personer på äldreboenden, men inom kort väntas personer med hemtjänst och hemsjukvård kunna erbjudas vaccin. Vaccinationerna kommer inte att erbjudas via telefon på det sätt som bedragarna vill att de äldre ska tro.

Vaccinationerna är frivilliga och att den som vill ha vaccin kommer att få boka sin tid själv via webbplatsen 1177.se, eller genom att själv ringa ett telefonnummer som Region Gävleborg informerar om när vaccinationerna för de äldre med hemtjänst startar.

Information om vaccination mot covid-19 på Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats.

Bilden visar en äldre person som håller i en mobiltelefon.

Foto: Pixabay