MENY


Tidig start och bra flyt i covidvaccineringen

Redan under decembers sista dagar gavs den första covidsprutan till våra äldre i omsorgen. Under nästa vecka startar också vaccineringen av vår vårdpersonal.

Vaccinationerna mot covid-19 har kommit igång på ett bra sätt i vår äldreomsorg. Redan den 30 december gavs den första sprutan och därefter har en stor del av våra äldre i särskilt boende fått vaccinet, liksom ett mindre antal ur vårdpersonalen. I det senare fallet handlar det om doser som blivit över.

– Det känns så bra att vi kommit igång tidigare än planerat vid särskilda boenden och korttids, säger Anna Finnström, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Andra dosen inom tre veckor

Starten hade planerats till vecka 3, men redan är de särskilda boendena och korttidsboendet nästan klara med den första dosen, ett mindre antal återstår. En andra dos ska ges inom cirka tre veckor. Bedömningen är att alla personer i särskilt boende ska vara färdigvaccinerade första veckan i februari.

Att vi nu ligger före planeringen betyder enligt Anna att vaccinering av vårdpersonal kan starta under torsdag och fredag nästa vecka på lite bredare front. Till en början kommer ett 60-tal medarbetare att få sin första dos. Sammanlagt kommer cirka 220 medarbetare att vaccineras på sikt.

Gemensamt ansvar

Många ur riskgrupperna finns i hemtjänst eller LSS och ska också vaccineras. Där bedömer Anna Finnström att uppemot 280 personer berörs av vaccineringarna. Vi har ett gemensamt ansvar tillsammans med hälsocentralerna att vaccinera personer som har hemsjukvård, vilket är ett 100-tal.

Eftersom varje vaccination kräver två doser kommer hela kampanjen att ta lite tid.

Kommunens ansvar

– Jag kan i nuläget bara gissa, men det är rimligt att tro och hoppas att vi kan vara klara med vaccineringarna av äldre, brukare och vårdpersonal vid månadsskiftet mars-april. Jag är i alla fall väldigt glad över att vi fått en så pass tidig start och att det flyter på så bra, säger Anna.

Kommunens ansvar för vaccinationerna mot covid-19 omfattar personer i våra särskilda- och LSS-boenden, hemtjänstkunder – inklusive de som valt privata utförare – och vår egen vårdpersonal. Allmänheten kommer i ett senare skede att själva kunna boka tid för vaccination genom Region Gävleborg.

Läs om covidvaccinering på Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Anna Finnström, medicinskt ansvarig sjuksköterska
0652-362 35, anna.finnstrom@nordanstig.se