MENY


Ordinarie undervisning återupptas efter jullovet

Före jul övergick Bergsjö skola år 5–9 till distansundervisning fram till och med jullovet. Beslutet bottnade i en ökad smittspridning i kommunen och en rekommendation från regionens smittskydd. I samband med åtgärden rekommenderade vi vårdnadshavare till 15-timmarsbarn att i möjligaste mån hålla barnen hemma under samma period.

Idag har smittspridningen i kommunen minskat och smittskyddet utfärdar ingen rekommendation till ytterligare distansundervisning. Det finns då inget lagstöd för ett beslut om förlängd distansundervisning. Bergsjö skola återgår därför till ordinarie undervisning från och med tisdag den 12 januari. Rekommendationen att 15-timmarsbarnen i möjligaste mån ska hållas hemma upphör också att gälla då.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer även fortsättningsvis. Vi håller avstånd, vi tvättar händerna och undviker i möjligaste mån fysiska kontakter. Tillsammans med regionens smittskydd och övriga kommuner i vårt län utvärderar vi kontinuerligt situationen och är uppmärksamma på förändringar i smittspridningen.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef

070-281 72 83, thomas.larsson@nordanstig.se

Erik Hedlund, kommunchef

0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

Bilden visar en ryggsäck med skolböcker i.

Bergsjö skola återgår till ordinarie undervisning från och med tisdag den 12 januari. Foto: Nordanstigs kommun