MENY


Vaccinering mot covid-19 inleds på särskilda boenden

Under onsdagen påbörjas vaccinering mot coronaviruset i Nordanstig. De som först erbjuds vaccin är de som har det allra största behovet av skydd mot allvarlig covid19-sjukdom.

Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19 har godkänts för användning i Sverige och under julhelgen levererades de första doserna till regionen. Äldreboenden i Bollnäs och Söderhamns kommuner fick sina doser för ett par dagar sedan, nu har ett antal doser anlänt till Nordanstig.

Alla över 18 år kommer att erbjudas vaccin

Att vaccinera sig är frivilligt och inledningsvis är det våra äldre på särskilda boenden som prioriteras och erbjuds vaccinering. I fas två ingår bland andra vårdpersonal, hemtjänstkunder och anhöriga. Målet är att alla i länet som är över 18 år så småningom ska erbjudas vaccinering mot covid-19.

Regionen kommer att tilldelas 3000 doser per vecka som kommer att fördelas mellan kommunerna. Distribution och rutiner för att garantera en patientsäker vaccinering har krävt en intensiv och noggrann planering. Vaccinet kräver förvaring i -70 grader och är bara hållbart i fem dagar i kylskåp efter att det tagits ut från frysen.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vaccinationen genomförs i två steg, två doser med tre veckors mellanrum. Vaccinet skyddar från att bli allvarligt sjuk, det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Även om skyddet inte blir heltäckande löper du ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk. Detta är inget unikt för just detta vaccin, det gäller för alla vacciner.

Att vaccinera sig är en viktig del i att stoppa pandemin. Men vi kommer att behöva fortsätta tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att skydda varandra och bromsa smittan.

Närbild på åtta stycken vaccinampuller uppradade