MENY


Förkortad serveringstid till och med 15 januari

Mellan den 24 december 2020 och 15 januari 2021 får max fyra personer sitta tillsammans vid ett bord och alkohol får inte serveras efter klockan 20.00. Syftet med detta tillfälliga förbud är att förhindra smittspridning av covid-19.

De regler som nu gäller för restauranger, kafeer och andra serveringsställen är:

  • Storleken på ett sällskap som får sitta vid samma bord begränsas till fyra personer. Om ett sällskap är större än fyra personer måste det delas upp på flera bord, med minst en meter mellan sällskapen.
  • Ingen alkoholservering efter klockan 20.00.
  • Minimiavståndet på minst en meter mellan sällskap, som tidigare bara var ett allmänt råd, gäller nu även om man till exempel avskiljer med plexiglas.
  • Avstånd mellan köande till buffé och sittande gäster måste vara minst en meter.
  • Om ett serveringsställe vill anordna en konsert eller liknande ska publiken sitta ned.

Kan mat serveras efter klockan 20.30?

Serveringsstället ska utrymmas och stängas senast klockan 20.30, det vill säga 30 minuter efter serveringstidens slut. Servering av mat eller take-away verksamhet kan därför inte ske på serveringsstället direkt efter klockan 20.30. För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas, krävs det att serveringsstället håller stängt en viss tid efter att det har utrymts. Folkhälsomyndigheten rekommenderar i allmänna råd att serveringsstället bör hålla stängt minst en timme innan det öppnas för servering av mat, lättdrycker och folköl, take away eller caféverksamhet. Serveringsstället bör därför återöppnas tidigast klockan 21.30.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.