MENY


Länsöverenskommelse om stängda verksamheter

Länets kommuner har kommit överens om att hålla flera verksamheter stängda efter ett initiativ av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. För Nordanstigs del innebär det bland annat att idrottshallar stängs för utövare födda 2004 och tidigare.

Antalet patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus i länet fortsätter att öka. Trycket på vård och omsorg är mycket högt.

Nyligen träffades kommunchefer, beredskapssamordnare och tjänstemän från länsstyrelse och region för att ta fram gemensamma åtgärder för att minska smittspridningen i länet.

– Det är inte läge att slappna av. Utvecklingen är alarmerande, säger landshövding Per Bill.

"Begränsa fysiska kontakterna"

Flera kommuner har redan beslutat om att avsluta höstterminen tidigare för högstadieelever i kommunala skolor eller övergå till fjärrundervisning under terminens sista dagar. Nu har länets kommuner träffat en gemensam överenskommelse som innebär att samtliga kommuner ska övergå till fjärrundervisning för de kommunala skolorna så snart som möjligt.

För Nordanstigs del inleddes distansundervisning redan 15 december för år 5–9 vid Bergsjö skola.

– Vi måste begränsa de fysiska kontakterna. Det här innebär att eleverna som nu får stanna hemma ska göra just det, stanna hemma. Om vi stänger skolorna, men ungdomarna hittar andra ställen att mötas har vi inte nått syftet med den här åtgärden, säger Johan Höglund, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Gävleborg.

"Risker vid lagsporter"

Samtidigt som överenskommelsen om att stänga de kommunala högstadieskolorna fattas görs överenskommelsen om att hålla de kommunala idrottsanläggningarna stängda för personer födda 2004 och tidigare. Stängningen gäller för Nordanstigs del från och med 22 december.

– Framför allt lagsporter har visat sig vara risksituation för smittspridning, genom att kommunerna beslutar att inte hålla sina anläggningar öppna för föreningsverksamhet för personer födda 2004 och tidigare hoppas vi kunna minska smittspridningen ytterligare, säger Johan Höglund.

Grund för överenskommelsen:

Smittspridningen fortsätter att öka i Gävleborgs län. Antalet inneliggande patienter närmar sig 100 stycken, vilket är nära 50 procent fler än när det var som värst under våren. Även antalet patienter på intensivvårdsavdelningarna, IVA, ökar. Belastningen på både vård och omsorg är hög och det finns ett fortsatt behov av att begränsa antalet fysiska kontakter.

Överenskommelsen gjordes 15 december 2020 och gäller fram till och med 17 januari 2021, med reservation för mindre lokala avvikelser.

Sedan den 14 december gäller också nationella skärpta allmänna råd, vad de innebär kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Överenskommelsen mellan kommunerna i Gävleborg är ett komplement till de nationella allmänna råden. Gävleborg sticker ut i landet som ett av de län där smittspridningen ökar mest. Genom att vidta de här åtgärderna hoppas vi bidra till att vända den negativa trenden, säger Johan Höglund.

Det här är länets kommuner överens om:

Länets kommuner är överens om

Verksamhet

Grundregel

Undantag

Ungdomar

födda -05

och senare

Undantag

Vårdbesök

och

medicinska

skäl

Undantag

Skol-

verksamhet

Bibliotek

Begränsad

service och

låneärenden,

inga mötesplatser

öppnaEndast

förskole-

grupper och

skolklasser

Badhus

Stängt för

allmänheten

Öppet för

simskolor och

förenings-

verksamhet

Genom

bokning

Sim-

undervisning

Öppna förskolan

Stängt

Gym

Stängt


Genom

bokning


Idrotts-

anläggning

Stängt för

allmänhet i

inomhushallar

Öppet för

förenings-

aktivitet


Endast

förskole-

grupper och

skolklasser

Kulturskolan

Endast digitalt

Skol-

undervisning

som vanligtServering

/restaurang

Stängt för

restauranger i

anslutning till

äldreomsorg
Ovanstående råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.