MENY


Vi behöver din hjälp i omsorgen!

Vår omsorg är ansträngd eftersom personal med symtom ska hålla sig hemma. Har du vårderfarenhet och möjlighet att rycka in under några skift? Vi behöver dig nu.

Personalen i äldreomsorgen går på knäna. Vid minsta symptom ska vår ordinarie personal nämligen stanna hemma av försiktighetsskäl, vilket belastar arbetsgrupperna.

Frivilliga från andra håll i den kommunala verksamheten och personer ur allmänheten hjälper till i vården av våra äldre och jobbar sida vid sida med rutinerad personal. Den egna vårdpersonalen sliter verkligen och jobbar både dubbla och tredubbla skift.

Vi behöver just nu fler i vården. Har du vårdutbildning eller erfarenhet av att arbeta i omsorg är du varmt välkommen att höra av dig. Vi söker framför allt undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden som kan avlasta vår personal, men vi söker även dig som saknar erfarenhet.

Kan du tänka dig att rycka in och hjälpa oss?

Kontakta i så fall Gunilla Woxlin, 073-274 35 93, gunilla.voxlin@nordanstig.se eller Helena Edh, 0652-361 27, helena.ed@nordanstig.se

Tua Eurén undersköterska och vårdkoordinator på Bållebo viker handdukar