MENY


Fastighetsmäklaren Alma jobbar inom vården under pandemin

Trycket ökar inom vård och omsorg på grund av den tilltagande smittspridningen och då behövs förstärkning. En av dem som erbjudit sig att hjälpa till är fastighetsmäklaren Alma Karlsson som nu jobbat flera pass på Sörgården i Bergsjö.

Många ur den ordinarie personalstyrkan kan inte jobba på grund av sjukdomssymptom och de som är på plats jobbar hårt. Ett intensivt arbete pågår för att lösa bemanningen inom vård och omsorg, främst på Sörgården. Flera kommunanställda inom andra verksamheter med bakgrund inom vården har bytt arbetsuppgifter och går nu in som vikarier, men det räcker inte till i dagsläget. Det behövs förstärkning från fler håll.

Fastighetsmäklaren Alma Karlsson har de senaste dagarna arbetat på avdelningen Lyktan på Sörgården.

– Min pappa arbetar inom kommunen och genom honom hörde jag att det behövdes folk. Jag hade möjlighet att hjälpa till så då hörde jag av mig. Tack vare en förstående chef och fantastiska kolleger som stöttar upp på Fastighetsbyrån kan jag göra det här.

Känns tryggt att jobba

Alma har ingen bakgrund inom vården, men fick en snabb introduktion för att använda skyddsutrustningen på rätt sätt och lära sig rutinerna. Hon arbetar tillsammans med personer som har vårderfarenhet. Vissa arbetsuppgifter som till exempel medicinering sköter vårdutbildad personal. Alma säger att det känns tryggt att jobba eftersom det alltid finns någon att fråga. Hon hjälper de boende vid måltiderna, med hygien och allt annat som de inte klarar av själva.

Det är lite ovant att jobba med skyddsutrustningen tycker Alma, men säger att det går bra. Det är viktigt att vara noga och man får prata mer och förklara när den man ska hjälpa inte kan se ens ansiktsuttryck. Det är viktigt att vara inlyssnande säger Alma.

– Det känns väldigt bra i hjärtat att jag kan hjälpa till. Det är mycket nytt att ta in, men det känns bra.

Ökad bemanning

På Sörgården har bemanningen ökats på med en person till per arbetspass och avdelning på grund av pandemin berättar Majvor Forsberg som är enhetschef.

– Personalen är helt otrolig. Många jobbar dubbla pass. Det är också fantastiskt med alla utomstående som hört av sig och vill hjälpa till. Vi har klarat det hittills, men vi behöver fortfarande fler som kan rycka in eftersom vi inte vet hur situationen blir från en dag till en annan.

Intresserad av att jobba?

Kontakta Gunilla Voxlin, chef för Samordningsenheten, Vård och omsorg
0652- 361 07, gunilla.voxlin@nordanstig.se

Bilden visar en  person som arbetar inom vården med munskydd, visir och plastförkläde.

Alma Karlsson är fastighetsmäklare, de senaste dagarna har hon arbetat på Sörgården. Foto: Nordanstigs kommun

Bilden visar en kvinnlig anställd inom omsorgen.

Alma Karlsson. Foto: Nordanstigs kommun