MENY


Krisstöd till föreningar som drabbats av pandemin

Kommunstyrelsen har beslutat om ett stöd som ska mildra den negativa påverkan som pandemin haft på föreningar i vår kommun. Ansökningsperioden är 10 december 2020–10 januari 2021 och stödet betalas ut senast den 31 januari 2021.

Föreningar har påverkats ekonomiskt i olika omfattning av pandemin. Det kommunala stödet är begränsat och utgör ett komplement till de olika statliga medel som föreningar har kunnat söka under året.

När stödet fördelas kommer behovet att bedömas individuellt utifrån den beskrivning och de underlag som lämnas i ansökan. Stödet söks i förenings- och bidragssystemet e-serve. I ansökan behöver du:

  • Beskriva föreningens situation och behov av stöd.
  • Redovisa hur intäkter och kostnader har påverkats utifrån pandemin under 2020.
  • Bifoga sammanställningar från föregående räkenskapsår.
  • Redovisa om statliga krisstöd har sökts, för vad, och vilken summa som beviljats eller om ansökan avslagits. Om inte statligt stöd sökts ska föreningen ange orsaken till det.

Läs mer om hur föreningen söker stödet på sidan om föreningsstöd.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare
0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se

Helena Havela, handläggare av föreningsbidrag
0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.