MENY


Omfattande covidsmitta på Sörgården

Efter screening av både boende och personal på Sörgårdens boende står det klart att ett 20-tal äldre bär på covidsmitta.

I måndags konstaterades det första fallet av covid-19 på Sörgården, ett av Nordanstigs tre särskilda boenden. Efter provtagning av alla boende på Sörgården, så kallad screening, står det klart att smittan hunnit sprida sig. Ett 20-tal boende har nu testats positivt för covid-19 på alla fyra avdelningarna.

Fåtal eller inga symtom

Måndagens fall upptäcktes vid rutinprovtagning på sjukhus och personen uppvisade inga symtom. Majoriteten av de som nu testats positivt saknar också symtom. Samtliga smittade, även de med symtom, är för tillfället pigga, enligt vård- och omsorgschef Karin Henningsson.

– Men det vi vet om den här sjukdomen är att det snabbt kan förändras.

All personal på boendet har också screenats. Två ur personalen är bekräftat smittade varav en har inte jobbat på någon vecka.

Boende som inte smittats vårdas av särskild personal.

Närstående underrättade

– Vi försöker så långt det är möjligt nu se till att boende inte rör sig i lokalerna. Men det är svårt, i många fall handlar det om personer med en sjukdomsbild som gör dem mycket rörliga. Och vi kan inte låsa in människor, säger Karin Henningsson.

Personal från våra dagliga verksamheter har gått in för att stärka upp bemanningen vid Sörgården. Boendet har och har haft en ansträngd personalsituation, eftersom många medarbetare med symtom av försiktighetsskäl stannat hemma de senaste veckorna.

Närstående till samtliga smittade har underrättats.

För mer information

Karin Henningsson, vård- och omsorgschef
070-190 12 52, karin.henningsson@nordanstig.se

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.