MENY


Förlängd ansökan av omställningsstöd till företag

Fram till 31 mars 2021 har små och medelstora företag i Gävleborg på sig att söka omställningsstöd.

Med anledning av den pågående coronapandemin så förlänger Region Gävleborg möjligheten att söka omställningsstöd fram till 31 mars 2021. Stödet kan sökas av små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. För att söka ska företaget vara registrerat i Gävleborg.

Stödet ska bidra till företagets långsiktiga fortlevnad

Under perioden 1 december 2020 till 31 mars 2021 kan stöd lämnas med upp till 90 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kronor. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Gävleborg prioriterar ansökningar utifrån gällande regelverk.

De kostnader som kan beviljas är "mjuka kostnader" samt lönekostnader i samband med extern utbildning kopplad till omställningsåtgärder. Stödet riktar sig till företag som drabbats av coronapandemin och vill vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

Företagen som söker stödet ska redogöra för hur verksamheten drabbats av coronapandemin, vilka åtgärder de planerar att vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.

  • Ansökan görs digitalt via e-tjänsten Min ansökan.
Grönt skott växer ur jord.