MENY


Över 1 000 nya sjuka på en vecka

I länet finns nu en utbredd samhällssmitta. För att begränsa smittan behöver alla hjälpa till och det gör du genom att följa råden om hygien och distans – och de nya skärpta allmänna råden!

Med över 1 200 positiva provsvar i Gävleborg den senaste veckan är pandemin långt ifrån över. 51 covidpatienter behandlas på länets sjukhus, varav nio i intensivvård. Smittskydd Gävleborg konstaterar en allmän spridning av coronaviruset, och det påverkar nu också vården och omsorgen.

– Det är av största vikt att vi hjälps åt att minska smittspridningen. Alla kan bidra, framför allt genom att följa råden om distans och handhygien. Viktigast är att stanna hemma vid minsta symtom, säger Anna Finnström, Nordanstigs kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Behöver allmänhetens hjälp

Ett prioriterat mål är att hindra smittan från att nå omsorgs- och äldreboendena där våra mest sköra medborgare finns. Med omfattande program för utbildning och certifiering av hygienrutiner i kombination med skicklig vårdpersonal har vi hittills varit framgångsrika. Men vi behöver allmänhetens hjälp.

– Det här är en uppgift för hela vårt samhälle. Ju mer vi kan begränsa samhällsmittan, desto mindre risk för våra äldre, säger Anna, som uppmanar alla att följa råden noggrant.

Gävleborgs skärpta allmänna råd

  • fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med ska undvikas.
  • allmänheten avråds från att arrangera eller delta i fester eller liknande umgänge.
  • aktiviteter bör undvikas om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, till exempel kontaktsporter
  • hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad ska undvikas
  • avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras
  • avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • onödiga resor ska undvikas. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen och skapa nya smittkedjor. Även resor till regionen från andra regioner ska undvika.
Nordanstigs medicisnkt ansvariga sjuksköterska fotograferad i ett frostigt november.

Anna Finnström är Nordanstigs kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska. Foto: Karin Ingerstam