MENY


Första bekräftade covidfallet i särskilt boende

På måndagen konstaterades det första fallet av covid-19 i våra särskilda boenden. Fler misstänkta fall finns, och även på en annan avdelning.

En brukare vid Sörgårdens särskilda boende i Bergsjö har konstaterats smittad av covid-19. Personen vårdas nu på sjukhus.

– Ett snabbtest visade positivt för covid-19, säger vård- och omsorgschef Karin Henningsson.

Avdelningen är nu låst och bara personal som hör till avdelningen kommer att vistas där, ingen rotation av personal kommer att ske till andra avdelningar. Istället kommer personal från den dagliga verksamheten att sättas in.

– Tyvärr drabbar det våra brukare inom LSS, men det här är en temporär åtgärd för att lösa bemanningsproblemen på Sörgården, säger Karin Henningsson.

Ansträngt personalläge

Sörgården har haft ett ansträngt personalläge de senaste dagarna med många medarbetare frånvarande med förkylningssymtom. Läget är mycket bättre vid de särskilda boendena Hagängsgården i Harmånger och Bergesta i Gnarp.

– Vi vill påverka de andra verksamheterna så lite som möjligt, eller egentligen inte alls, säger Karin Henningsson. Därför väljer vi att bemanna upp med LSS-personal.

Cohortvård vid smittmisstanke

Ända sedan i våras har brukare inom våra vård- och omsorgsboenden provtagits med jämna mellanrum. Fram till i dag har alla prov varit negativa. Nu testas också fler brukare, även på en annan avdelning på Sörgården. Provsvar väntas inom kort.

– Tills svaren kommer cohortvårdas alla med förkylningssymtom. Det betyder full skyddsutrustning och utökade hygienrutiner vid vård av alla brukare med minsta symtom, säger Karin Henningsson.

För mer information

Karin Henningsson, vård- och omsorgschef
070-190 12 52, karin.henningsson@nordanstig.se

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.