MENY


Ändrat publiktak efter beslut från Länsstyrelsen

Publikgränsen ändras till max åtta personer i Gävleborgs län från och med den 24 november. Det blir följden av ett beslut från Länsstyrelsen Gävleborg.

I fredags beslutade regeringen att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Från den 1 november tillåter regeringen dock upp till och med 300 sittande deltagare vid kultur- och idrottsevenemang. Idag fattar samtliga länsstyrelser i landet beslut om lokala föreskrifter som begränsar antalet människor som får samlas även i dessa sammanhang till åtta.

Sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall är undantagna från förbudet, under förutsättning att antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

Beslutet är fattat i samråd med smittskyddsläkaren och gäller tillsvidare. Utgångspunkten är dock att det ska gälla i högst fyra veckor och att det kommer att omprövas under tiden, det kan även komma att förlängas om utvecklingen av smittspridningen kräver det.

Bild på röda, tomma biostolar.