MENY


Egenprovtagning för barn och unga pausas

Efterfrågan på egenprovtagning har överskridit kapaciteten och regionen behöver prioritera. Nu pausas egenprovtagningen för Gävleborgs barn och unga från 1 till 18 år. 

Beslutet har tagits i Region Gävleborgs särskilda sjukvårdsledning. Att efterfrågan på egenprovtagning är större än vad man har kapacitet till är ett problem för samtliga regioner och Folkhälsomyndigheten arbetar nationellt för att utöka kapaciteten på bred front.

Statistiken visar att en låg andel av de diagnosticerade fallen av covid-19 i Sverige finns bland barn 0-19 år. Barn uppvisar oftast en mildare sjukdomsbild än vuxna och löper lägre risk att bli allvarligt sjuka. Barn och unga kommer dock även i fortsättningen att provtas vid inläggning på sjukhus eller som led i en utredning.

Barn och unga som känner symptom ska precis som tidigare stanna hemma.

Bild på teströr. I bildens nederkant står texten "Nytt om corona"