MENY


Skärpta allmänna råd även i Gävleborg

Folkhälsomyndigheten har beslutat att införa särskilda allmänna råd även för Gävleborgs län. Råden gäller från och med i dag måndag 16 november till 13 december.

Med antalet positiva provsvar i länet på väg mot 900 personer per vecka skärps råden till allmänhet och arbetsgivare. De nya allmänna råden innebär bland annat att fysisk kontakt bara bör ske med dem som man bor tillsammans med. Vistelse i bland annat butiker, bibliotek, gym och badhus ska undvikas, liksom att delta i eller arrangera fester eller andra sammankomster.

Resor både inom och utom regionen ska också undvikas.

I samband med nya allmänna råd har Länsstyrelsen Gävleborg beslutat att från onsdag 18 november återinföra begränsningen på maximalt 50 personer vid allmänna sammankomster. Under måndagseftermiddagen föreslog också regeringen att från och med 24 november begränsa antalet deltagare i allmänna sammankomster till åtta personer.

De skärpta allmänna råden införs från klockan 12.00 i dag 16 november och innebär att:

  • fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med ska undvikas.
  • allmänheten avråds från att arrangera eller delta i fester eller liknande umgänge.
  • aktiviteter bör undvikas om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, till exempel kontaktsporter
  • hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad ska undvikas
  • avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras
  • avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • onödiga resor ska undvikas. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen och skapa nya smittkedjor. Även resor till regionen från andra regioner ska undvika.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden. Den som har symtom som kan vara covid-19 ska dock undvika all nära kontakt med andra.

Enligt de nya allmänna råden bör verksamheter och arbetsgivare vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.