MENY


Kraftig covidökning stänger verksamheter

Smittökning och skärpta allmänna råd gör att vi nu stänger en rad verksamheter. Samtidigt uppmanas allmänheten att så långt möjligt begränsa de fysiska besöken i kommunens lokaler.

Efter en kraftig ökning av antalet positiva coronaprov i kombination med ökat antal inneliggande patienter på länets sjukhus har Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren beslutat att införa skärpta allmänna råd i Gävleborgs län.

De nya allmänna råden gäller från 16 november till och med 13 december, men kan komma att förlängas. De innebär bland annat att fysisk kontakt ska undvikas med andra än de som bor i samma hushåll. Läs om råden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"I en andra våg"

För att de allmänna råden ska få effekt i vår kommun har krisledningsgruppen vid ett extrainsatt möte i dag beslutat om en rad åtgärder i våra verksamheter.

– Vi är nu uppenbart inne i den andra vågen av pandemin och det vi gör nu kan vara avgörande för vilket läge vi har om några veckor, säger kommunchef Erik Hedlund, som betonar att alla nu måste hjälpas åt och ta ansvar för att minska smittspridningen.

Kommunens krisledningsgrupp har därför beslutat att stänga badhuset i Bergsjö och samtliga idrottshallar för allmänheten. Undantagna är idrottsverksamheter i idrottshallarna som vänder sig till barn och unga födda 2005 och senare. Skolans verksamheter i lokalerna pågår också som vanligt.

Fler stängda verksamheter

Även lunchbarerna vid Hagängsgården och Sörgården stängs från och med onsdag 18 november. Familjecentralernas öppna förskolor stängde under måndagen och väntas öppna tidigast i januari.

Sedan tidigare har Storgatan Aktivitetscenters utåtriktade verksamhet pausats. Dagverksamheten vid Albacken i Bergsjö för våra äldre medborgare stängs också. Däremot kommer daglig verksamhet för brukare inom LSS att fortgå i de delar som inte riktar sig till allmänheten.

Skärpt krisledningsarbete

I förskolan sker lämning och hämtning utomhus och vid våra särskilda- och LSS-boenden ska besök precis som tidigare vara förbokade. Inget besöksförbud råder, men med den ökande smittspridningen uppmanas anhöriga att istället välja digitala möten under en tid.

I och med dagens besked skärper vi åter krisledningsarbetet i kommunen. Medarbetare uppmanas på bred front att arbeta på distans, under förutsättning att arbetsuppgifter och service till allmänheten inte blir lidande.

"Allmän smittspridning"

Även i tider av kris har kommunerna ansvar för att bedriva samhällsviktig verksamhet. I en pandemi är tillgången till personal kritisk. Därför ser vi helst att besök till våra verksamheter görs med eftertanke och helst ersätts av digital kontakt eller kontakt via telefon för att minska risken för smitta.

– Vi har nu enligt smittskyddsläkaren en allmän smittspridning i hela länet. Precis som alla andra måste vi hjälpa till att hejda den kraftiga ökningen. De här förebyggande åtgärderna tror vi är ett bra steg i det här skedet, säger Erik Hedlund.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se