MENY


Påminnelse! Sök omställningsstöd senast 30 november

Region Gävleborg har avsatt 2 miljoner kronor till omställningsstöd. Små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin kan söka stödet senast den 30 november 2020. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Stödet kan lämnas med upp till 100 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kronor och är sökbart till och med den 30 november 2020. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Gävleborg prioriterar ansökningar utifrån gällande regelverk.

De kostnader som kan beviljas är "mjuka kostnader" och lönekostnader i samband med extern utbildning kopplad till omställningsåtgärder.

För att kunna söka omställningsstödet ska företaget ha

  • drabbats hårt av coronapandemin
  • arbetsställe registrerat i Gävleborg
  • bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turistföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis.)
  • Bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skattsedel.

Mer information

Kontakta Näringslivskontoret om du vill ha hjälp med din ansökan.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.