MENY


Nu ökar vi beredskapen för en andra våg

Vårt covidteam står redo och lagren av skyddsutrustning är välfyllda. Med lärdomarna från vårens pandemi är bedömningen att vår beredskap är tämligen god.

– Men den viktigaste insatsen kan du göra, nämligen att följa råden om handhygien, distans och provtagning, säger kommunchefen.

Under en tid efter sommaren har vi i takt med att smittan minskat kunnat gå ner i beredskap. När coronasmittan nu går in i en ny fas, även i vårt län, har Nordanstigs kommunledning från och med den här veckan återinfört regelbundna krisledningssammanträden.

Viktigt följa rekommendationerna

Antalet bekräftade covid19-fall ökar snabbt i Gävleborg. Det ställer krav på att vi alla hjälps åt för att begränsa riskerna för att smittan sprids. Lättnader i restriktioner betyder inte att faran på något sätt är över. Istället innebär det ett större ansvar på oss alla att följa rekommendationerna. Det är minst lika viktigt nu som i våras att tvätta händerna noga, hålla avstånd och framför allt att stanna hemma vid minsta symtom.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är också att provta genom ett självtest vid tecken på covidsmitta.

Sedan en tid är våra lunchbarer i Sörgården och Hagängsgården öppna igen. Borden har bland annat glesats ut och automater för handsprit har installerats för att minska spridningsrisken. Våra dagliga verksamheter är igång och besök på särskilda boenden och korttidsboenden är möjliga igen, om än med vissa begränsningar.

Koll på rutinerna

– Ambitionen är att bedriva alla våra verksamheter under så normala omständigheter som möjligt. Men skulle en allmän smittspridning inträffa även i vår kommun kan inte stängningar och andra åtgärder liknande de i våras uteslutas, säger kommunchef Erik Hedlund.

När krisledningsgruppen nu skärper beredskapen handlar mycket om förberedelser inom äldreomsorgen och att säkra tillgången till skyddsmaterial. Vi har lärt oss mycket under vårens pandemi och har nu ett välfyllt lager av material. Rutiner är trimmade och alla som arbetar i kommunens omsorg, oavsett om den genomförs i privat eller kommunal regi, har koll på och är diplomerade i de basala hygienrutinerna.

Covidteamet står redo

Det särskilda covidteam som sattes ihop tidigare i år står berett att arbeta i särskilt iordningställda lokaler för det fall vi skulle få in smitta i boenden eller hos kunder i hemtjänsten.

På tisdagen gick också statsministern ut och betonade det nyuppkomna läget och allvaret i det. Tre nya regioner omfattas från och med i dag av strängare allmänna råd. Uppmaningen till alla är att undvika umgänge med personer utanför familjekretsen och att arbeta hemifrån så långt det är möjligt.

Länssamverkan om covid fortsätter

– Uppmaningen till våra medarbetare är att fortsätta att arbeta hemifrån och vi uppmanar Nordanstigs företagare att där det är möjligt låta personalen distansarbeta, säger Erik Hedlund.

Kommunens samverkan med länsstyrelsen och länets övriga kommuner, region och myndigheter fortsätter också.

– Vi får regelbundna rapporter från länets smittskydd om smittläget och vi följer utvecklingen noga.

Bild på träbro i höstlig inramning.