MENY
  • Startsida
  • / covid-19
  • / Regeringen har beslutat om tillfälligt bidrag till allmänna samlingslokaler


Regeringen har beslutat om tillfälligt bidrag till allmänna samlingslokaler

Allmänna samlingslokaler kan från och med den 2 november söka ett nytt tillfälligt organisationsbidrag. Syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Boverket kommer att administrera det tillfälliga bidraget där 75 miljoner kronor ska fördelas under 2020. Syftet med bidraget är att lindra de ekonomiska konsekvenserna som föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler har lidit på grund av coronapandemin.

Går inte att söka längre

  • Information om sökprocess och fördelning på Boverkets webbplats.

Vad är en allmän samlingslokal?

En allmän samlingslokal är, enligt förordningen, en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.

Mer information

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.