MENY


Allmänna råden för 70-plussarna ändras

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar för att förhindra spridning av covid-19.

Sedan april har personer från 70 år och äldre rekommenderats att begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra. Rekommendationen har räddat liv. Men avsaknad av sociala sammanhang, frustration och känslan av utanförskap har gett negativa effekter, enligt Folkhälsomyndigheten.

Nu omfattas alla av samma allmänna råd

Redan utsatta personer har mått sämre på grund av begränsningarna. Stödlinjer rapporterar att de har fått fler samtal från personer som tycker att de inte har något att leva för längre. Rapporten visar också ett uppdämt vårdbehov i gruppen och personer som är i behov av sjukhusvård eller behöver besöka primärvården uppmanas att genomföra sina besök som planerat.

Med hänsyn till dessa psykiska och fysiska konsekvenser, att trycket på sjukvården minskat och att landets regioner nu har en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra de allmänna råden om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19. Nu omfattas alla personer i Sverige av samma allmänna råd och det är särskilt viktigt att var och en tar sitt ansvar.

En äldre kvinna i skogen som slår ut armarna mitt i ett hopp. Under står texten "Nytt om Corona"