MENY


Säkerheten viktigast när anhöriga och boende träffas

Vi ställer i ordning särskilda mötesplatser inomhus vid våra äldreboenden så att närstående och boende från och med 6 oktober ska kunna träffas – trots Covid19-pandemin.

Regeringen häver besöksförbudet vid äldreboenden. Förbudet ersätts av försiktighetsåtgärder eftersom restriktionerna för de som är 70 år och äldre fortfarande gäller. Vi kommer därför noggrant att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i våra särskilda boendeformer för äldre.

Lokala besöksrutiner

Folkhälsomyndigheten ger också kommuner och regioner befogenhet att med stöd i rekommendationerna ta fram rutiner och regler för att besöken ska kunna ske på säkrast möjliga sätt. Våra nya besöksrutiner kan komma att ändras om efterlevnaden inte sköts eller om lokala utbrott av smitta skulle uppstå. Verksamheten kommer att neka tillträde till lokalerna för besökare som uppvisar symtom – även lindriga – på covid-19.

När våra boenden öppnas för besök igen 6 oktober kommer vi fortsatt att ha tidsbokning för att undvika trängsel och risken att det blir för många personer samtidigt på samma plats.

För allas säkerhet kommer besöken att ske i en särskild lokal i anslutning till boendet. Fortsättningsvis kommer vi att bara ta emot två besökare åt gången. Vid besöken bjuder verksamheten på kaffe och fika.

Individuella behov styr

Personal kommer inte att närvara vid besöken som kommer att kunna förbokas fyra dagar i veckan inklusive helger. Samtliga ytor spritas mellan varje besök.

Just nu pågår arbetet med att ställa i ordning platserna. Information om möjligheten att återigen träffa anhöriga inomhus skickas nu till boende och till deras närstående.

Hänsyn tas till de boendes individuella villkor och behov så att mötena kan ske på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Därför uppmanas alla som vill göra besök att följa gällande regler.

Digitala mötesplatser

Det finns sedan tidigare möjlighet att ordna möten digitalt. Hör av dig till respektive boende om du har funderingar kring hur digitala möten kan ske med din närstående.

Våra besöksregler

  • Besökare ska vara fullt friska.
  • Besökaren kommer att mötas upp vid dörren.
  • God handhygien. Tvätt med tvål och vatten. Om det saknas finns handsprit.
  • Fysisk kontakt ska undvikas, tänk på att hålla avstånd.
  • Visir kan komma att rekommenderas till besökare. Verksamheten tillhandahåller visir.
  • Anvisningar om var man som besökare får befinna sig ska följas.
  • Gåvor får tas emot av brukare, dock inte hembakat.
  • Alla besök sker genom förbokning.

Tidbokning

Besöken kommer att kunna bokas på följande dagar:

Tisdag kl 13.00 – 16.00
Torsdag kl 13.00 – 16.00

Lördag kl 13.00 – 16.00
Söndag kl 13.00 – 16.00

Bokning sker via telefon till respektive boende

Bergesta

Västra: 0652-360 32
Östra: 0652-360 33
Maria Myhrer, enhetschef, 073-275 56 96, maria.myhrer@nordanstig.se

Sörgården

Avdelningen Lyktan: 0652-363 06
Avdelningen Linblomman: 0652-363 07
Avdelningen Gullvivan: 0652-363 08
Avdelningen Blåsippan: 0652-363 09
Majvor Forsberg, enhetschef, majvor.forsberg@nordanstig.se

Bållebo

Bållebo korttidsavdelning 0652-363 02
Tua Eurén, enhetschef 0652-362 06, tua.euren@nordanstig.se

Hagängsgården

Hagebo 0652-363 52 eller 0652-363 50
Katarina Lindberg, enhetschef, katarina.lindberg@nordanstig.se

Rösta och Lotsen

Rösta 0652-306 61
Lotsen 0652-100 42
Sigrun Mårtensson, enhetschef, sigrun.martensson@nordanstig.se

Berge

Berge 0652-101 60
Susanne Pettersson, enhetschef, susanne.pettersson@nordanstig.se

Bild av entrén på särskilda boendet Bergesta i Gnarp med svenska flaggan hissad. Vinjett över bilden: Nytt om corona