MENY


Utbrott av smitta vid idrott – råd till föreningar

Nu syns en ökad smittspridning i Sverige och efter utbrott av covid-19 i sportsammanhang påminner Folkhälsomyndigheten om vikten av att utövare och arrangörer följer allmänna råd och riktlinjer.

Under de senaste veckorna har smittskyddsenheter runt om i landet upptäckt ett flertal utbrott av covid-19 inom lagidrotter som ishockey och fotboll. Smittan har främst spridits inom det egna laget och även drabbat ledare och annan personal som inte är direkt inblandade i spelet.

Troligt fler smittas

Utbrotten av covid-19 har skett på både elit- och amatörnivå. Hur smittan spridits är inte helt klarlagt, och det är svårt att säkert veta om smittspridningen skett i tävlingssituationer eller i omklädningsrum och annan kringaktivitet. När väl smittan kommit in i ett lag är det troligt att fler i laget kan smittas, precis som att det är en ökad risk för smitta inom familjer och på arbetsplatser där man umgås nära under längre tid.

Bra för hälsan

Idrott är bra för hälsan och utbrotten som rapporterats är få i förhållande till all sportaktivitet som pågår runt om i landet. Men Folkhälsomyndigheten understryker vikten av att följa de allmänna råd och de rekommendationer som finns för hur arrangemang kan genomföras säkert – allt för att minimera risken för att vi får en fortsatt ökad smittspridning.

Råd och tips till idrottsföreningar om träning och matcher Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild av två fotbollsspelarens smalben när de slåss om bollen på en grön fotbollsplan.