MENY


Länet kraftsamlar i kampen mot coronaviruset

På torsdagen träffade länets kommuner, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg en gemensam överenskommelse om en fortsatt inriktning av arbetet med den pågående pandemin.

På uppdrag av regeringen ska länsstyrelserna i landet ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19. Under torsdagens digitala möte fastslogs att Länsstyrelsen Gävleborg i hanteringen av en kris, ska verka sammanhållande mellan lokala och nationella aktörer och har möjlighet att kalla till en ISF, Inriktnings- och samordningsfunktion för berörda aktörerna.

– Inte minst erfarenheterna från skogsbränderna 2018 har visat hur viktigt det är att vi arbetar tillsammans och tittar på vilka resurser vi har och hur vi kan använda dem för att bli starkare tillsammans, sa landshövding Per Bill när han hälsade samtliga aktörer varmt välkomna till mötet som hölls digitalt.

Syftet med en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) är att företrädare för olika aktörer ska mötas för att träffa överenskommelser om gemensam inriktning och samordning. Målet för torsdagens ISF var att besluta om en gemensam inriktning för länets arbete med covid-19.

Ojämn smittspridning ett troligt scenario

Folkhälsomyndighetens tre scenarier för smittspridning under hösten 2020 och våren 2021 är; avtagande smittspridning, ojämn spridning eller jämn spridning. Länets fortsatta arbete med pandemin utgår från scenario ojämn smittspridning. Det innebär att alla behöver skapa en förmåga att snabbt ställa om och förstärka kapaciteten, utan att göra avkall på den långsiktiga uthålligheten. 

Länets aktörer ska bland annat inrikta arbetet mot att höja samhällets förmåga att begränsa smittspridningen, vidta möjliga åtgärder för att stödja det lokala näringslivet och förebygga oro och förhastade beslut genom att skapa trygghet och förtroende hos allmänheten. Arbetet ska utvärderas och följas upp löpande.

– Det känns väldigt bra att vi kan enas runt den här inriktningen. Det är mycket som aldrig kommer att bli sig likt igen, tillsammans måste vi hitta nya sätt att få Gävleborg att fungera. Nu har vi en gemensam grund att utgå ifrån, säger landshövding Per Bill.

Kontaktperson
Johan Höglund, försvarsdirektör Länsstyrelsen Gävleborg
010-225 12 28

Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.