MENY


Besöksförbudet upphör den 1 oktober

Sedan den 1 april i år råder besöksförbud på landets äldreboenden. Nu upphör besöksförbudet och arbetet med att se över hur besök ska kunna genomföras på ett säkert sätt tar vid.

Regeringen beslutade om nationellt besöksförbud från den 1 april i år, ett beslut som sedan förlängts. I Nordanstig valde vi att införa besöksförbud redan den 13 mars, något som visat sig vara framgångsrikt ur smittspridningssynpunkt.

Besöksförbuden har för många varit påfrestande. Ensamhet och ofrivillig isolering kan påverka hälsan på både lång och kort sikt. Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens analyser visar att smittspridningen minskat i såväl samhället i stort som inom vården och omsorgen. Därför väljer nu regeringen att häva besöksförbudet från den 1 oktober.

Möjlighet till lokala restriktioner

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer att ta fram nya rekommendationer i samband med att besöksförbudet upphör. För att säkerställa att våra boende kan träffa sina anhöriga på ett säkert sätt kommer vår krisledning tillsammans med omsorgsverksamheten under den närmsta tiden att arbeta fram nya och trygga besöksrutiner.  

Samtidigt ser Folkhälsomyndigheten också över möjligheterna till lokala restriktioner och eventuell avrådan från besök, om smittspridningen skulle ta ny fart.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.