MENY


Våra coronasäkra möten fortsätter – även digitalt

Regeringen förlänger besöksförbudet till särskilda boenden med en månad. Boende kan fortsätta träffa anhöriga vid våra coronasäkrade mötesplatser. Möjlighet till digitala möten finns också på alla våra boenden.

Det tillfälliga besöksförbud till särskilda boenden som råder sedan i våras förlängs till och med 30 september. Det har regeringen bestämt. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att se över om förbudet ska fortsätta att gälla efter sista september eller ersättas av någon annan form av reglering.

"Sociala umgänget viktigt"

Sedan i somras kan boende i Nordanstigs särskilda boenden, korttidsvård och gruppbostäder, trots besöksförbudet, träffa sina anhöriga. Genom särskilda mötesplatser utomhus har träffarna genomförts på ett coronasäkert sätt och mötena har blivit mycket uppskattade.

– Det sociala umgänget är också en viktig del av folkhälsan. När vi inför sommaren inte kunde se ett slut på pandemin diskuterade vi fram en lösning som vi bedömde som mycket säker för våra boende, säger tillförordnade omsorgschefen, Karin Henningsson.

Så länge vädret tillåter

Till skillnad från många svenska kommuner har Nordanstig inte fått in covid19-smitta i de kommunala äldreboendena.

– Det är något vi ska vara tacksamma men också stolta över. Vår duktiga personal har en stor del i att vi hittills förskonats från smittan.

Så länge vädret tillåter kommer mötena att fortsätta utomhus. Vad som händer därefter är för tidigt att säga.

Personal alltid med

– Nu inväntar vi vad Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer fram till, sedan får vi se, säger Karin Henningsson. Vi ska i alla fall göra allt vi kan för att våra äldre även framöver ska kunna hålla kontakten med anhöriga.

För att covidsäkra mötena närvarar alltid personal. Nyckelordet vid mötena är avstånd. Alla ytor spritas också mellan varje besök. Det finns också möjlighet till digitala möten via surfplattor.

De personliga besöken ska bokas innan och några viktiga regler gäller:

  • Personal måste närvara vid hela besöket
  • Anvisningar om var man som besökare får befinna sig ska följas
  • Gåvor får tas emot av brukare (ej hembakat)
  • Besökare ska vara fullt friska
  • Alla besök sker genom förbokning

Besök kan bokas på följande dagar:

Tisdag kl 13.00 – 16.00
Torsdag kl 13.00 – 16.00
Lördag kl 13.00 – 16.00
Söndag kl 13.00 – 16.00

Bokning sker via telefon till respektive boende:

Bergesta

Västra: 0652-360 32
Östra: 0652-360 33
Maria Myhrer, enhetschef, 073-275 56 96, maria.myhrer@nordanstig.se

Sörgården

Avdelningen Lyktan: 0652-363 06
Avdelningen Linblomman: 0652-363 07
Avdelningen Gullvivan: 0652-363 08
Avdelningen Blåsippan: 0652-363 09
Majvor Forsberg, enhetschef, majvor.forsberg@nordanstig.se

Bållebo
Bållebo korttidsavdelning 0652-363 02
Tua Eurén, enhetschef 0652-362 06

Hagängsgården
Hagebo 0652-363 52 eller 0652-363 50
Katarina Lindberg, enhetschef, katarina.lindberg@nordanstig.se

Rösta och Lotsen
Rösta 0652-306 61
Lotsen 0652-100 42
Sigrun Mårtensson, enhetschef, sigrun.martensson@nordanstig.se

Berge
Berge 0652-101 60
Susanne Pettersson, enhetschef, susanne.pettersson@nordanstig.se

Digitala mötesplatser
Hör av dig till respektive boende om du har funderingar kring hur digitala möten kan ske med din närstående.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.