MENY


Stöd till föreningar i Nordanstig utifrån coronapandemin

Kultur- och fritidsenheten har den senaste månaden inventerat nuläget i föreningsverksamheten i Nordanstig. Hur pandemin påverkat föreningarna ser väldigt olika ut. 

Gemensamt för föreningarna, både i Nordanstig och i övriga Gävleborg, är att det är svårt att helt överblicka konsekvenserna. Det finns en oro, men framförallt på sikt. Hur klarar vi oss längre fram? De olika statliga stöden för idrotten och kulturen kommer hjälpa vissa, medan andra inte har sökt eller har kunnat söka.

Kommunens stöd till föreningar

Eftersom de flesta föreningar inte har konsekvenserna klart för sig i nuläget, vill vi att det får gå en bit in på höstterminen innan beslut om stöd till föreningar fattas.  Inget stöd beviljas före 1 oktober. Om föreningen på grund av mer akuta problem behöver en snabbare hantering, så får det diskuteras i samråd mellan föreningen och oss på Kultur- och fritidsenheten.

 

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.