MENY


Nu ska anhöriga och boende äntligen få träffas

Nu ställer vi i ordning särskilda mötesplatser utomhus för att närstående och boende äntligen ska kunna träffas – trots coronapandemin.

I vår kommun infördes besöksförbud redan 13 mars till skydd för våra äldre. Det finns i dag inga tecken på att besöksförbudet kommer att lättas i närtid. Därför tar vi nu fram mötesplatser vid våra tre särskilda boenden, korttidsvård och gruppbostäder för att anhöriga och boende under säkra former ska kunna träffas.

– Genom mötesplatserna vill vi underlätta för alla dem som så länge tvingats avstå från att träffa varandra. Socialt umgänge är också en viktig del av folkhälsan, säger tillförordnade omsorgschefen, Karin Henningsson.

På andra håll har liknande mötesmöjligheter skapats med hjälp av plexiglasskivor. Erfarenheterna säger dock att avstånd är en säkrare lösning än en plexiskiva, särskilt i de fall den boende lider av demenssjukdom. Därför kommer mötesplatserna att avgränsas med bord och stolar samt tydliga markeringar som säkerställer att mötena hålls med tre till fyra meters avstånd.

Personal kommer att närvara vid besöken som kommer att kunna förbokas fyra dagar i veckan inklusive helger. Samtliga ytor spritas mellan varje besök.

Just nu pågår arbetet med att ställa i ordning platserna och information om möjligheten att på nytt träffa anhöriga skickas nu till boende och till deras närstående.

Hänsyn tas till de boendes individuella villkor och behov så att mötena kan ske på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Därför ombeds alla som vill göra besök att följa dessa viktiga regler:

  • Personal måste närvara vid hela besöket
  • Anvisningar om var man som besökare får befinna sig ska följas
  • Gåvor får tas emot av brukare (ej hembakat)
  • Besökare ska vara fullt friska
  • Alla besök sker genom förbokning

Tidsbokning

Tidsbokningen öppnar den 29 juni. Besök kommer att kunna bokas följande dagar med start torsdag den 2 juli:

Tisdag kl 13.00 – 16.00
Torsdag kl 13.00 – 16.00

Lördag kl 13.00 – 16.00
Söndag kl 13.00 – 16.00

Bokning sker via telefon till respektive boende:

Bergesta

Västra: 0652-360 32
Östra: 0652-360 33
Maria Myhrer, enhetschef, 073-275 56 96, maria.myhrer@nordanstig.se

Sörgården

Avdelningen Lyktan: 0652-363 06
Avdelningen Linblomman: 0652-363 07
Avdelningen Gullvivan: 0652-363 08
Avdelningen Blåsippan: 0652-363 09
Majvor Forsberg, enhetschef, majvor.forsberg@nordanstig.se

Bållebo

Bållebo korttidsavdelning 0652-363 02
Tua Eurén, enhetschef 0652-362 06

Hagängsgården

Hagebo 0652-363 52 eller 0652-363 50
Katarina Lindberg, enhetschef, katarina.lindberg@nordanstig.se

Rösta och Lotsen

Rösta 0652-306 61
Lotsen 0652-100 42
Sigrun Mårtensson, enhetschef, sigrun.martensson@nordanstig.se

Berge

Berge 0652-101 60
Susanne Pettersson, enhetschef, susanne.pettersson@nordanstig.se

Digitala mötesplatser

Det finns också sedan tidigare möjlighet till att ordna möten digitalt. Hör av dig till respektive boende om du har funderingar kring hur digitala möten kan ske med din närstående.

Nyhetsbild corona, nytt om corona infälld på yta med kommunens logotyp.