MENY


Trycket ökar på intensivvården i länet

Trycket på intensivvården i Region Gävleborg ökar igen till följd av coronapandemin. Hur vi agerar i vardagen är avgörande för att förhindra fortsatt spridning av coronaviruset i vårt område.

Sedan den 2 juni har antalet patienter som behöver intensivvård i Gävleborgs län ökat stadigt till nära toppnoteringarna i april. Samtidigt har antalet positiva fall ökat med 202 personer den senaste veckan, vilket är en betydligt snabbare ökning än tidigare.

- Man får misstänka att det är brister i att följa rekommendationerna som gör att vi nu har ett ökat tryck, säger Inger Andersson von Rosen, tillförordnad smittskyddsläkare hos Region Gävleborg.

Provtagningen har ökat nationellt vilket delvis kan förklara allt fler positiva fall, men den senaste veckan har också fler lagts in på sjukhus. Det är en stor utmaning, både för dem som är sjuka och sjukvårdspersonalen.

Covid-19 är en sjukdom som kan ha ett snabbt förlopp från insjuknande till behov av intensivvård. Oftast är det äldre personer som blir svårt sjuka och till och med avlider, men fall av både allvarlig sjukdom och död kan drabba alla och finns långt ner i åldrarna. Ju fler som smittas, desto fler blir svårt sjuka och behöver intensivvård.

Ökat provtagningarna

I Nordanstig har provtagningarna av boende på särskilda boenden och personal inom omsorgen ökat. Karin Henningsson är tillförordnad vård- och omsorgschef.

- Vi testar flera brukare och personal varje dag och kartlägger vilka personer de träffat. Det är jätteviktigt att vi alla hjälps åt nu för att hålla smittan borta. Håll distans både inomhus och utomhus, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta symtom.

För mer information

Karin Henningsson, t.f vård- och omsorgschef

0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se