MENY


Vi inventerar nuläget i kommunens föreningar

Kultur- och fritidsenheten arbetar för att få en tydligare bild av hur föreningsverksamheten i Nordanstig påverkas av coronapandemin.

För att kunna stötta föreningsverksamheten i kommunen har kultur- och fritidsenheten varit i kontakt med flera föreningar för att få en uppfattning om hur de påverkas av pandemin. RF-SISU Gävleborg har genomfört en enkät bland idrottsföreningarna som ger oss ytterligare information. Det står klart att många påverkas, men också att föreningarnas förutsättningar ser olika ut.

– Vi kommer under kommande veckor ta kontakt med så många föreningar som möjligt, för att vi på bästa sätt ska kunna stötta deras verksamhet, säger fritidsutvecklare Andreas Mossnelid.

Besked om kompensationsstöd före midsommar

Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor till kulturen och idrotten, pengar som föreningar och kulturaktörer kunnat söka som kompensationsstöd för förlorade intäkter och för kostnader som uppstått på grund av pandemin. Besked om vilka ansökningar som beviljats kommer lämnas före midsommar. 500 miljoner är en ansenlig summa, men det är också många som ska dela på den.

För perioden från första juli och framåt, vet vi ännu inte mycket. Varken om pandemin eller ytterligare krispaket.

– Vi vill vara förberedda på att det kan vara idrottsföreningar och aktörer inom kulturen, som trots regeringens satsningar riskerar att få problem, säger Andreas.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare
0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se

 

Barbro Björklund, kulturutvecklare
0652-360 16, barbro.bjorklund@nordanstig.se